Grønt Kort

Vikingmedlemskapet gjelder i alle land som er tilsluttet Grønt Kort samarbeidet og ved reise mellom disse landene. Du trenger ikke vise kortet for å få hjelp av Viking.

Grønt Kort samarbeidet

Vikingmedlemskapet gjelder i alle land som er tilsluttet Grønt Kort samarbeidet og ved reise mellom disse landene. Du trenger ikke vise kortet for å få hjelp av Viking.

Vi gir her en kort beskrivelse på hva Grønt Kort innebærer: Grønt Kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring i hjemlandet. Det utstedes av forsikringsselskapet hvor bilen er forsikret og skal inneholde informasjon om eier, sjåfør og forsikringsselskap. Det skal være undertegnet av forsikringsselskapet, eieren og for enkelte land til og med av sjåføren. Kortet skal medbringes under reiser i de land som er med på Grønt kort samarbeidet, som er de fleste land i Europa med unntak av Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Kosovo og enkelte nærliggende land. For kjøretøy som er registrert innenfor EES-området og enkelte andre land trenger man ikke ha med seg kortet da en multilateral avtale stadfester at registrereringsskilt  gjelder som forsikringsbevis.

For reiser i andre land og om man ikke har med seg kortet på reisen er man normalt nødt til å tegne en trafikkforsikring ved ankomst til landet. Systemet innebærer en garanti for at et forsikringsselskap betaler for skader som bilfører er årsak til utenfor sitt eget land, enten ved feil eller uaktsomhet.

Det finnes en organisasjon i hvert land som er kontakt og tar seg av skader hvis skaden ikke kan dekkes gjennom bilførers forsikring. Denne organisasjonen vil kreve dekning for skaden forårsaket av en som ikke er forsikret. Hvis du tar med campingvogn eller henger utenlands, gjelder også den norske trafikkforsikringen for skade på campingvognen eller hengeren.

Dersom du skal ha med deg bilen til et land som krever at du har med deg et Grønt kort skal registreringsnummeret på campingvognen stå på det Grønne kortet.

sektions delare

Hvilke land er omfattet?

KREVER IKKE FYSISK KORT

 • Andorra
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Kypros
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kroatia
 • Latvia
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • San Marino
 • Sveits
 • Serbia
 • Slovakia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Hviterussland
 • Østerrike
KREVER FYSISK KORT

 • Albania
 • Bosnia & Herzegovina
 • Makedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Russland
 • Tykia
 • Ukraina
sektions delare sektions delare

Hjelpen er alltid nær med Viking-appen

Når du trenger hjelp i en utsatt situasjon posisjonerer appen deg og setter deg i kontakt med vår redningssentral eller i alvorligere tilfeller får du kontakt direkte med SOS alarm. Alt for at du som kunde skal kunne kjenne deg så trygg som mulig når du er ute på veien.

 • Bestill veihjelp enkelt direkte i appen
 • Din GPS posisjon sendes til redningssentralen
 • I alvorligere tilfeller får du kontakt med SOS

Oppgi ditt mobilnummer nedenfor. Appen sendes direkte til deg, helt kostnadsfritt.

Appen er sendt deg på sms
Les mer